Vizsgaidőpontok, vizsgadíj

Tisztelt Kollégák!

Az elmúlt napokban felmérést folytattunk az ország szakoktatói, iskolavezetői és vizsgabiztosai körében a járművezető képzés hatósági vizsgáztatásában jellemző várakozási időkkel kapcsolatban. A kiküldött kérdőívet egy hét alatt közel 900-an válaszoltátok meg, valamennyi megyéből és a fővárosból is szép számmal kaptunk visszajelzést tőletek.

A válaszadók 54%-a számol be arról, hogy az elméleti vizsgaidőpontra 21 napot vagy annál többet kell várakozni. A gyakorlati vizsgák esetében ugyanez a szám még magasabb: 69%. Ezt a jelenséget döntő többségben a járművezető-képzés problémájának érzékelitek és mindössze 6%-ban kaptunk olyan választ, hogy ez egyáltalán nem okoz gondot.

A kérdőív kitöltésére felkérő levelünkben tájékoztattunk benneteket arról, hogy az államigazgatásban alkalmazott eljárások jelentős részére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) vonatkozik. Ez meghatározza a hatóságok számára az általános ügyintézési határidőt (21 naptári nap), illetve az ügyfelek érdekeinek védelmében arra kötelezi a hatóságokat, hogy a határidő túllépése esetén az ügyintézés díját vagy illetékét (a határidő kétszeresének túllépése esetén annak kétszeresét) az ügyfél részére visszatérítsék. Ezzel kapcsolatban felvetettük, hogy – bár a járművezetők vizsgáztatása nem tartozik a Ket. hatálya alá – egy hasonló szabály alkalmazása ezen a területen is elképzelhető lenne, és a SZAKOE – a szakma képviselőinek jelentős számú és egyértelmű támogatása esetén – kész megfogalmazni, felvállalni és a jogalkotóhoz eljuttatni egy ilyen kezdeményezést.

Az erre vonatkozó kérdésünkre, vagyis hogy támogatnátok-e egy ilyen javaslatot, 86%-ban adtatok pozitív választ.

Fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy a visszaérkezett válaszok jelentős száma és számarányaiban egyértelmű állásfoglalása feljogosítja a SZAKOE-t, mint érdekképviseleti szervezetet a megfelelő tartalmú jogszabály-változtatási javaslat elkészítésére és eljuttatására a kérdésben illetékes Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. További lépéseinkről természetesen a szokásos módon tájékoztatunk benneteket.

Üdvözlettel,

Huszti László
SZAKOE elnök