Autósiskolai etikai kódex

Many students are overloaded with their work and want someone else to complete my assignments for me for no charge. There are many on-line essay writing firms that will take care of all your assignments. They will follow your specifications to compose outstanding essays for an affordable price. The best part of this type of service is that it can be accessed via the internet. You can even choose the writer that you’d like to collaborate with. You are able to choose their writers on the basis of their previous work experience as well as past orders.

The site writes your essay for you and does not ask for payment upfront. After checking for plagiarism and errors, they send you a finished paper. Then, they send the final essay to you to be approved. The websites also professional essay writer come with the possibility of a refund, which means they are worth your time. And, since you won’t have to resubmit the essay, you won’t have to fret about missing deadlines again. One of the best things is that They have a very affordable price.

It is recommended to speak with the manager prior to placing an place an order. The manager will be able to answer all your inquiries and give advice on the terms and conditions of cooperation. The manager will also inform you of the deadlines that you’ll be able to anticipate and the qualifications of the writer as well as the cost. Once you’ve signed the contract and submit your essay, the file is sent to you. You can also make a transfer of money to the company’s account. To ensure you are satisfied about the paper, a representative from the business will reach out to you.

 

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ AUTÓSISKOLÁK

ETIKAI KÓDEXE

Ezen Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) olyan etikai, magatartási alapszabályokat tartalmaz, amelyek igazodnak az autósiskolák (a továbbiakban: Képzőszerv) képzési tevékenységének szakmai alapkövetelményeihez, és annak kötelező jogi előírásaival együtt, egymást erősítve érvényesülhetnek. A Kódex célja, hogy erkölcsi iránymutatásul szolgáljon a tisztességes piaci verseny és üzleti magatartás tekintetében, morális alapot biztosítson a felmerülő szakmai döntésekhez, továbbá zsinórmértékül szolgáljon a kifogásolható, a szakmai tevékenység elvárt színvonalához nem méltó magatartások felismeréséhez.

 1. Az együttműködésről és kommunikációról

A Képzőszerv stabil keretet és szakmai hátteret nyújt szakoktatóinak (továbbiakban: Oktató) egymás közti, illetve a tanulók és Oktatók közötti hatékony együttműködéshez. A Képzőszerv az esetleg felmerülő problémák megoldását elősegítő légkör kialakítására törekszik. A Képzőszerv a képzésben résztvevők és a képzésben közreműködők  együttműködését a bizalmi elvre építi annak érdekében, hogy a képzés az egyéni tudás és felkészültség alapján, a szakmaiság követelményeinek maximális betartása mellett, teljes körűen valósuljon meg.

 1. A munka minőségéről
  1. A Képzőszerv a tevékenységét szabályozó előírásoknak, valamint a szakma írott és íratlan szabályainak megfelelően működik, magas szakmai színvonalon, jogszerűen és szakszerűen látja el tevékenységét.
  2. A Képzőszerv az Oktatói bevonásával nyújtott képzési szolgáltatása során alapvető feladatának tekinti, hogy a tanulói – képzésük sikeres befejezését követően is – biztonságosan, felelősségteljesen tudjanak részt venni a közúti közlekedésben.
  3. A Képzőszerv folyamatosan bővíti munkatársainak szakmai ismereteit, fejleszti képességeit. Az elkövetett hibák elemzésével mindent megtesz azért, hogy azok ne ismétlődjenek meg.
 2. A tisztességről
  1. A Képzőszerv – a tanulói és társadalmi elvárásoknak megfelelően – olyan szakmai, szervezeti és erkölcsi hátteret biztosítfőállású vagy szerződéses jogviszonyban lévő munkatársai számára, amely biztosítja a tisztességes megélhetés lehetőségét, valamint a nyugodt és jogszerű munkavégzés körülményeit.
  2. A Képzőszerv működése során megszerzett és felhalmozott információkat jogtalan előny szerzésére, hátrány okozására nem használja, annak még a látszatát is elkerüli.
  3. A Képzőszerv nem kísérel meg piaci előnyt szerezni valótlan és nyilvánvalóan irreális,a tanulók megtévesztését vagy megkárosítását célzóképzési árak közzétételével. Ennek még a látszatát is elkerüli.
  4. A Képzőszerv csakis a jogszabályi előírásoknak megfelelő Oktatót és a –SZAKOE által közzétett– Szakoktatói Etikai Kódexet elfogadó Oktatókat foglalkoztat, a foglalkoztatásukat írásbeli szerződés alapján törvényesen, ellenőrzötten és etikusan végzi.
  5. A Képzőszerv elutasítja a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fellép.
  6. A Képzőszerv képzési tevékenysége során tiszteletben tartja a szerzői jogra vonatkozó törvényi szabályozást és kizárólag jogtiszta, a jogszabályi követelményeknek és a szakmai elvárásoknak egyaránt megfelelő tananyagokat, tansegédleteket alkalmaz (ideértve a tanulók számára juttatott, előírt vagy ajánlott tananyagokat is).
 3. A társadalmi felelősségvállalásról
  1. A Képzőszerv munkája során folyamatosan felelősséget vállal a közlekedésbiztonságért, környezetért, kultúráért, valamint mindenért, amit értékteremtő munkájával akár a legkisebb mértékben is befolyásolni tud.
  2. A Képzőszerv munkája során törekszik az innovációra, ami lehetőséget biztosít mind szellemi, mind technikai szempontból a szakmai-üzleti változások rugalmas követésére.
 4. A nyilvánosságról

  A Képzőszerv jelen Etikai Kódex elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:

  1. a SZAKOE és a vele együttműködő szervezetek a honlapjaikon és kiadványaikban szerepeltessék az Etikai Kódexet elfogadó és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tartó Képzőszervek között,
  2. amennyiben a SZAKOE Etikai Bizottságának döntése alapján a Képzőszerv nem az Etikai Kódexnek megfelelően végzi munkáját, úgy a Képzőszerv törlésre kerüljön az Etikai Kódexet elfogadó Képzőszervek –SZAKOE által közzétett– listájáról.

Csatlakozáshoz kattintson ide

 

Female escorts are an excellent option for a romantic evening out in New York City. There are many companies that offer this service, and you’ll choose the right one depending on the budget you have set. NYC Escorts is one of the top services, and it is possible to pick among a range of offerings. It’s a fantastic option to have a wonderful night in New York with a girl you love.

NYC escorts will pamper clients with an entire body massage as well as sexy costumes. They will deliver whatever you require. It’s a great way to spend time with an attractive, beautiful female companion You’ll surely desire to visit the same place time and time again. A majority of these providers provide outcall as well as incall services that give you greater choice in picking your escort.

NYC Escorts for NYC can be booked in any city. But, it’s essential to be aware of a few points before you make a booking. The first step is to decide how you’d like your escort’s behavior to be. Do independent escorts you want to have sex with someone for an hour? If you’re not certain, try asking a couple of different escorts for advice.