Közlemény – Révész Tamás (Biztonság Autósiskola)

A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete Révész Tamás (Biztonság Autósiskola, 5440 Kunszentmárton, Sorház u. 15.) kérésére a következő szövegű közleményt teszi közzé hírportálján:

„A Biztonság Autósiskola elismeri, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői jogait megsértette azzal, hogy a www.biztonsagautosiskola.hu weboldalon engedély nélkül közzétette az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői művének és adatbázisának a „közúti közlekedésben résztvevő személyek elméleti Vizsgakérdésbankjának” jelentős részét tesztkérdések és válaszok formájában. A Biztonság Autósiskola a jogsértést megszüntette és az E-Educatio Információtechnológia Zrt.-vel kötött Egyezségben kötelezettséget vállal arra, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői jogait nem sérti meg a jövőben. A Biztonság Autósiskolával szemben az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az Egyezségben vállalta – az Egyezségre tekintettel és annak betartása esetére -, hogy lemond az őt, mint sértettet megillető büntetőjogi igényéről a tanulókat, mint fogyasztókat ért sérelem miatti igényérvényesítésről, valamint az őt megillető kártérítést és költségigényt nem érvényesíti a Biztonság Autósiskolával szemben. A Biztonság Autósiskola kéri azokat, akik honlapjáról tesztkérdéseket töltöttek le vagy nyomtattak ki, hogy ezeket semmisítsék meg, mert maguk is szerzői jogot sértenek.”