Szerzői jogsértések és azok következményei

Tisztelt Kollégák!

A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete a Révész Tamás (Biztonság Autósiskola), valamint az S.O.S. Autósiskola Kft. kérésére megjelentetett közleményekkel, továbbá az E-Educatio Információtechnológia Zrt. „Fellépés a szerzői jogsértések ellen” című állásfoglalásával kapcsolatban az alábbi véleményt és összegzést fogalmazza meg, amelyet szíves figyelmetekbe ajánlunk.

A múlt évben – felismerve a probléma jelenlétét és jelentőségét szakmánkban – behatóan foglalkoztunk a szerzői jogok tiszteletben tartásának kérdéseivel. Megkérdeztük az ügyben érintett hatóságokat és piaci szereplőket egyaránt és a tőlük kapott visszajelzéseket is felhasználva a megfelelő tájékoztatással

Szerzői Jogsértések
Szerzői Jogsértések – Hatóságok És Intézmények Állásfoglalásai
Szerzői Jogsértések – Tananyagfejlesztő És Kiadó Cégek Állásfoglalásai, Etikai Kódex

felhívtuk a figyelmeteket arra, hogy a nem jogtiszta tananyagok, tansegédletek, számítógépes programok használata, azon túl, hogy jogilag és etikailag helytelen és kockázatos, szakmai szempontból is kifejezetten káros. Ennek megfelelően egy, a szerzői jogok tiszteletben tartására vonatkozó ponttal kiegészítettük az autósiskolai etikai kódexünket (http://szakoe.hu/kozlemeny-a-gepjarmuvezeto-kepzo-autosiskolak-etikai-kodexenek-modositasarol/), melyet a kódexet elfogadó nagyszámú iskola jóváhagyólag tudomásul is vett.

Sajnos az elmúlt hetekben – egyebek mellett a Tőletek érkező jelzések alapján is – azt tapasztaltuk, hogy a járművezető-képzés területén szerzői jogsértések továbbra is előfordulnak. Másrészt azt is érzékeljük, hogy a szerzői jogtulajdonosok, kiadók részéről – ahogy ezt tavaly már jelezték is – szigorodik a jogsértésekkel szembeni fellépés.

Erre utal, hogy a közelmúltban két autósiskola is – két egymástól független bírósági eljárásban kötött egyezségben vállalt kötelezettségének eleget téve – a SZAKOE-hez, mint a járművezető képzés legjelentősebb érdekképviseleti szervezetéhez fordult azzal a kéréssel, hogy hírportálunkon a szerzői jogsértésük miatt a közleményeiket tegyük közzé.
Ezeknek a kéréseknek eleget tettünk:

A jogsértés elismerésével kapcsolatos nyilatkozatokat a két autósiskola a saját honlapján is közzétette, illetve azok megjelentek az érintett szerzői jogtulajdonos, az E-Educatio Zrt. honlapján is.

Érdemes egyébként elolvasni az E-Educationak a jogsértésekkel kapcsolatosan kiadott közleményét is, amely újfent rávilágít arra, hogy a vonatkozó jogszabályok szigorúsága miatt tulajdonképpen csekély tisztességtelen haszonért cserébe is milyen jelentős kockázatot vállal a jogsértő. Ugyanis már viszonylag kis értékek esetén is bűncselekménynek minősül a szerzői jogsértés, ami feljelentés esetén a NAV Nyomozóhatóság vizsgálatát vonja maga után, annak minden közvetlen és járulékos következményével és kellemetlenségével.

Ezért azt javasoljuk, hogy a legfrissebb események és a tavaly általunk közreadott információk tükrében hozzatok megfontolt és helyes döntéseket azzal kapcsolatban, hogy milyen tananyagokat, tansegédleteket alkalmaztok oktatási tevékenységetek során.

Üdvözlettel

Huszti László
SZAKOE elnök