Közlemény – S.O.S. Autósiskola

A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete az S.O.S. Autósiskola Kft. (1147 Budapest, Kerékgyártó u. 108.) kérésére a következő szövegű közleményt teszi közzé hírportálján:

„Az S.O.S Autósiskola elismeri, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt. terhére jogsértést követett el azzal, hogy a tanulói részére engedély nélkül, ingyenesen hozzáférhetővé tette és terjesztette az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői művének és adatbázisának, a „közúti közlekedésben részt vevő személyek elméleti Vizsgakérdésbankjának” – továbbiakban: Kérdésbank – jelentős részét oly módon, hogy a tanulók által biztosított elektronikus eszközökre (pendrive) átmásolta azt. Az S.O.S Autósiskola a jogsértést megszüntette, és az E-Educatio Információtechnológia Zrt-vel kötött Egyezségben kötelezettséget vállal arra, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői jogait nem sérti meg a jövőben. Az S.O.S Autósiskolával szemben az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az Egyezségben vállalta – az Egyezségre tekintettel és annak betartása esetére –, hogy lemond az őt, mint sértettet megillető büntetőjogi igényéről, a tanulókat, mint fogyasztókat ért sérelem miatti igényérvényesítésről, valamint az őt megillető kártérítést és költségigényt nem érvényesíti az S.O.S Autósiskolával szemben. Az S.O.S Autósiskola kéri azokat, akik részére korábban a Kérdésbankot pendrive-on vagy más elektronikus eszközön biztosította, hogy ezeket semmisítsék meg, töröljék elektronikus eszközeikről, különösen a pendrive-jukról és a számítógépeikről, mert maguk is szerzői jogot sértenek!”