Közlemény – S.O.S. Autósiskola

A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete az S.O.S. Autósiskola Kft. (1147 Budapest, Kerékgyártó u. 108.) kérésére a következő szövegű közleményt teszi közzé hírportálján:

„Az S.O.S Autósiskola elismeri, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt. terhére jogsértést követett el azzal, hogy a tanulói részére engedély nélkül, ingyenesen hozzáférhetővé tette és terjesztette az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői művének és adatbázisának, a „közúti közlekedésben részt vevő személyek elméleti Vizsgakérdésbankjának” – továbbiakban: Kérdésbank – jelentős részét oly módon, hogy a tanulók által biztosított elektronikus eszközökre (pendrive) átmásolta azt. Az S.O.S Autósiskola a jogsértést megszüntette, és az E-Educatio Információtechnológia Zrt-vel kötött Egyezségben kötelezettséget vállal arra, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői jogait nem sérti meg a jövőben. Az S.O.S Autósiskolával szemben az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az Egyezségben vállalta – az Egyezségre tekintettel és annak betartása esetére –, hogy lemond az őt, mint sértettet megillető büntetőjogi igényéről, a tanulókat, mint fogyasztókat ért sérelem miatti igényérvényesítésről, valamint az őt megillető kártérítést és költségigényt nem érvényesíti az S.O.S Autósiskolával szemben. Az S.O.S Autósiskola kéri azokat, akik részére korábban a Kérdésbankot pendrive-on vagy más elektronikus eszközön biztosította, hogy ezeket semmisítsék meg, töröljék elektronikus eszközeikről, különösen a pendrive-jukról és a számítógépeikről, mert maguk is szerzői jogot sértenek!”

The results of the CREDIBLE-CR study have also been recently published. Talk with your doctor if you’re concerned about gaining weight while taking Dexilant. Talk to your doctor about the risks of taking chlorpropamide viagra natural precio. Tell the doctor right away if your child has signs of adrenal problems like feeling very tired or weak, stomach pain, headache, feeling very warm or cold, or throwing up.