Oktaméter

Tisztelt Kollégák! 

Tavaly novemberben és decemberben adtunk hírt arról, hogy az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottságához „az autósiskolák által nyújtott szolgáltatásokról” (itt olvasható: H/9041) címmel benyújtott, majd változatlan formában és címen újból benyújtott (itt olvasható: H/9279) országgyűlési határozati javaslatokat a Fogyasztóvédelmi Bizottság a 2012.11.19-i és 2012.12.10-i ülésein megtárgyalta, majd újra megtárgyalta, és mindkét esetben elutasította.

Az előterjesztő országgyűlési képviselők (Mesterházy Attila (MSZP), Simon Gábor (MSZP), Tóth Csaba (MSZP)) akkor azt javasolták a bizottságnak, hogy a bizottság határozattal javasolja a parlamentnek, hogy az NFM rendeleti úton írja elő nektek az elektronikus vezetési karton (pl. Oktaméter) kötelező bevezetését, továbbá a gyakorlati vizsgákon kötelező webkamera használatát.

Mindkét bizottsági ülésen részt vett Rajna Ervin, és amellett érvelt – a Ti „képviseletetekben” –, hogy a bizottság határozati javaslatában indítványozza az országgyűlésnek, hogy az NFM rendeleti úton tegye kötelezővé számotokra az elektronikus vezetési karton (pl. Oktaméter) használatát, továbbá a „webkamera” beszerelését és használatát.

Annak tisztázása érdekében, hogy javaslatukkal valójában kit/kiket is „képviselnek” Rajna Ervin és követői, tavaly elektronikus kérdőívben kérdeztük meg a véleményeteket. Mivel a parlament fogyasztóvédelmi bizottságának elutasításait követően az ügy látszólag lekerült a napirendről, nem akartuk Rajna Ervint és követőit még ennél is jobban lejáratni, ezért nem hoztuk nyilvánosságra a szakma véleményét. Most azonban, hogy a téma ismét terítékre került, megosztjuk az eredményeket: az akkori véleményetek (több mint kétezren szavaztatok) szerint a szakma 99,1%-a utasította el a elektronikus vezetési karton (pl. Oktaméter) és a webkamera kötelező beszerzését, beszerelését és használatát.

De új év jött, és Balogh Zoltán idén ősszel újra felkarolta a Tanulóvezetőben az Oktamétert, és cikket jelentetett meg Tóth Richárddal, az Oniteq Magyarország Kft. cég képviselőjével, aki az Oktaméter és a TRITON autósiskolai ügyviteli rendszer forgalmazója és fejlesztője. A megjelent cikket követően Tóth Richárd (info@oniteq.com) sokadik levelével fordul a szakmához, és arra kért/kér benneteket, hogy egy újabb (oniteqes) kérdőív kitöltésével személyesen (nevetek megadásával) támogassátok törekvéseit (azaz az Oktamétert) és vállalkozását.

Az elmúlt hetekben – emlékezve a tavalyi eseményekre – sokan írtatok e tárgyban a SZAKOE-nak. Engedjétek meg, hogy a kollégák észrevételei és saját tapasztalataink alapján felhívjuk a figyelmeteket néhány kérdésre, ellentmondásra, összefüggésre:

 1. A Tóth Richárd által képviselt, és az Oktamétert és a TRITON ügyviteli rendszert fejlesztő és forgalmazó cég (Oniteq Magyarország Kft.: cégjegyzékszáma: 13-09-120456; adószám: 14330898-2-13; cím: 2030 Budaörs, Kőszikla u. 13.) a nyilvánosan elérhető cégadatok alapján 2008 – 2012 között éves átlagos 6,3 M Ft-nyi forgalom mellett stabilan veszteséges volt. A cég ötszázezer forintos jegyzett tőkéjéhez képest – a 2012.12.31-i állapot szerint és nyilvános mérlegében – a saját tőkéje -4.523.000 Ft-ra csökkent. (Látva a cég nyilvános számadatait, aligha hihető a cikkben Tóth Richárd állítása: „Többször is, tízmilliós fejlesztési és beruházási költségek árán megterveztük, kiviteleztük, leteszteltük, megvédtük a rendszert, létrehoztuk minden elemét, és fenn is tartjuk mind a mai napig.”)
 2. Bár a cég (Oniteq) gyakorlatilag minden adatot (szolgáltatások, árak, kapcsolat) levett vagy elérhetetlenné tett a honlapján (http://www.oktameter.hu), annyi tudható, hogy a rendszer akkor működőképes, ha az autósiskolák minimum beszerzik, bevezetik a TRITON autósiskolai ügyviteli rendszert, továbbá az iskolák oktatói beszerzik és beszereltetik oktatójárműveikbe az Oktamétert, azaz az EVK rendszerkészüléküket. A TRITON autósiskolai ügyviteli rendszerhez tartozó Oktamétert a cég (Oniteq) sok esetben „EVK rendszer készülékének” hívja.
 3. A Balogh Zoltán és Tóth Richárd által szorgalmazott EVK rendszer és készülék (TRITON ügyviteli rendszer és Oktaméter) bevezetésének támogatását és hatósági szabályozásának előkészítését célzó elektronikus kérdőívük (Oniteq) is felvet néhány kérdést, problémát:
 • Nem tartjuk szerencsésnek az ilyen, illetve ezekhez hasonló – sokak szerint manipulatív – kérdésfeltevéseket:
  • Ha az EVK rendszer készüléke és használata ingyenes lenne, konkrétan Önnek előnyös lenne (ha oktatóként dolgozik vagy iskolája van), ha az autóban semmilyen papírmunka nem terhelné és otthon sem?”
   majd később ezt írják:
   „Árainkat szinte a harmadára csökkentettük, de a rendszerünk nem ingyenes.”
   ezzel szemben a kérdőív kérdései így vannak megfogalmazva: „Az Ön számára előnyös lenne egy ilyen INGYENES rendszer használata?”
   vagy például,
   „Ön igényelne egy INGYENES EVK készüléket, rejtett költségek nélkül és használná a jelenlegi papírok és adminisztrációs terhek helyett?”.
  • Amikor megkeressük az NKH-t hivatkozhatunk név szerint Önre is – a saját nevük és rengeteg oktató kolléga neve mellett?”
   <<A SZAKOE tavalyi felmérése szerint a kollegák elsöprő többsége elutasítja az EVK rendszer és készülékének (Oktaméter) hatóságilag kötelező bevezetését.>>
  • „Ha osztályozni kellene az NKH munkáját, az iskolában szokásos módon, Ön mennyire értékelné? (Válasza csak engem érdekel, az érintettel nem közöljük)”
   <<Valóban hihető-e, hogy Tóth Richárdék soha semmilyen formában nem fogják felhasználni a cég (Oniteq) kérdőívét kitöltő kollegák névvel vállalt (!) és az NKH-ról átadott, alkotott véleményét?!>>
 • Véleményünk szerint a feltett kérdésekből (Oniteq kérdőív) és az irányított válaszokból nehezen érthető meg, hogy valójában miről is nyilvánítanánk (mi, a gépjárművezető-képző szakma) véleményt, és hogy pontosan milyen álláspontot, célt kívánnak képviselni – a kérdőívet kitöltő nevének és adatainak felhasználásával – a hatóság (NKH) előtt.

Összességében az a kép rajzolódik ki előttünk, hogy mivel tavaly Rajna Ervinnek és követőinek nem sikerült hatalmi szóval (H/9041, H/9279), rendeleti úton kötelezni minket az elektronikus vezetési karton (pl. Oktaméter és a TRITON iskolai ügyviteli rendszer) és a webkamera kötelező megvásárlására, beszerelésére és használatára, idén Balogh Zoltán és Tóth Richárd más eszközökkel próbálnak „meggyőzni” bennünket, hogy változtassuk meg véleményünket, nevünkkel és adatainkkal is támogassuk őket az NKH előtt fenti céljaik elérésében.

A SZAKOE álláspontja szerint minden kollégának saját felelős döntése, hogy egyetért-e és támogatja-e – külön-külön vagy együttesen – Rajna Ervin, Balogh Zoltán és Tóth Richárd fenti céljait és az általuk megvalósíttatni kívánt hatósági szabályozást. Jelen levelünkkel csupán – a hozzánk eljuttatott leveleitekre figyelemmel – olyan összefüggésekre, ellentmondásokra szerettük volna felhívni a figyelmeteket, amelyeket érdemes lehet megfontolni álláspontotok kialakítása és esetleges nyilvános publikálása előtt.

Azoknak, akik nem értenek egyet Rajna Ervin tavalyi, továbbá Balogh Zoltán és Tóth Richárd idei, többek között új hatósági (NKH) szabályozást célzó törekvéseivel, azt javasoljuk, hogy ne töltsék ki, továbbá ne adják a nevüket az Oniteq cég által közzétett (http://www.oktameter.hu) elektronikus kérdőívhez.

Reméljük, hogy a kérdést lezártnak tekinthetjük. Ha azonban Balogh Zoltán és/vagy Tóth Richárd a tavalyi felmérésünkhöz képest meglepő adattal állna elő az idei Oniteq kérdőív alapján, akkor szándékunkban áll, a helyzet tisztázásának érdekében, a tavalyi felmérésünket megismételni.

Üdvözlettel:

Huszti László
elnök
SZAKOE

2013.11.26.