Továbbképzés – helyzetjelentés

Kedves Kollegák!

Engedjétek meg, hogy a SZAKOE és a képzőintézmények (BME, NYF) nevében rövid helyzetjelentést adjak az idei továbbképzés állásáról.

 • Regisztráltak száma (e-learning, tanterem): 4010 fő
 • E-learning képzésre regisztráltak száma: 3416 fő
 • Tantermi képzésre regisztráltak száma: 594 fő
 • BME e-Titánba átadva: 3368 fő (sikeres adategyeztetést követően)
 • Vizsgajelentkezések száma: 4386 db
 • Összesen ennyi vizsgára kellene jelentkeznetek: 5311 db (még hiányzik: 925 db!)
 • Elméleti képzést befejezték: 3191 (2013.11.27-ei esti adat, tantermit is tartalmazza, ebből az e-learning, azaz a BME e-Titán: 2755 fő)

A fentiekből jól látható, hogy gördülékenyen halad az idei továbbképzés, de azért vannak még kisebb problémák.

Ezért tisztelettel kérlek benneteket a következőkre.

 1. Aki még nem jelentkezett vizsgára, sürgősen tegye meg! Vannak még szabad vizsgahelyek, de gyorsan fogynak! FONTOS, hogy mindenki tud vizsgára jelentkezni – a megküldött levelünkben szereplő azonosítóval és jelszóval –, ha előzőleg befizette a szintén a levélben (e-mail) megküldött tandíj és vizsgadíj összeget, és az utalásában szerepeltette a levélben (e-mail) megírt egyedi közleményt is.
 2. Kérlek benneteket, hogy a díjakat (tandíj és vizsgadíj) mindenki banki átutalással fizesse ki, mert a postán, illetve a rossz bankszámlaszámra fizetett díjak feldolgozása komoly nehézséget okoz.
 3. Eddig 387 kolléga adott meg rossz vagy az NKH névjegyzékétől eltérő adatot (születési dátum és/vagy édesanyja neve). Ezen kollegák túlnyomó többségét már telefonon megkerestük, és egyeztettünk, hogy helyes adatokkal tudjuk őket vizsgára jelenteni. Azokban az esetekben, ahol – az egyeztetést követően is – fennmaradt az adateltérés, külön listában átadjuk az NKH-nak az általunk telefonon is megerősített adatokat, hogy vizsgálják azokat felül, és szükség esetén módosítsák a névjegyzékükben szereplő adatokat.
 4. Kérlek benneteket, hogy most már minél hamarabb végezzétek el a továbbképzést! Ezzel kapcsolatosan engedjétek meg, hogy ismételten tájékoztassalak benneteket arról, hogy:
  1. az e-learning továbbképzés elvégzését követően is nyitva áll előttetek a BME e-Titán rendszer, és szabadon tudtok gyakorolni, ismételni a hatósági vizsga előtt. A tanfolyam elvégzése, teljesítése azért fontos, hogy a vizsgára jelentések gördülékenyen tudjanak folyni.
  2. a továbbképzéseket tanteremben teljesítő kollégák részére is biztosított a hatósági vizsga előtti gyakorlás a SZAKOE honlapján (www.SZAKOE.hu), amit természetesen az e-learning továbbképzés elvégzői is tudnak használni. Így utóbbiak számára két hozzáférési ponton is biztosított a gyakorlás és a tananyag ismétlésének lehetősége.
  3. többen kérdeztétek, hogy az e-learning anyagban lévő tartalmat felhasználhatjátok-e az oktatásban és/vagy külsős munkahelyeiteken (pl. mentők, FŐTAXI, BKK stb.). Egyeztetve a jogtulajdonos BME-vel, a válasz természetesen igen. A BME mindössze azt kéri tőletek, hogy ha nagyobb részeket szövegszerűen vesztek át az anyagból, akkor – az akadémiai szférában megszokott módon – hivatkozásként szerepeltessétek a BME EJJT-t mint jogtulajdonost.

Végezetül szeretném megköszönni a hozzánk eljuttatott támogató leveleiteket és jobbító szándékú – a képzés problémáit megoldani célzó – szakmai javaslataitokat és ötleteiteket. A tanfolyammal és a szakmával kapcsolatos visszajelzéseitek nagyon fontosak számunkra, mert ezek adnak értelmet és célt érdekképviseleti munkánknak. Sajnos kissé elmaradtunk a leveleitek megválaszolásával, mert most az idei továbbképzéssel kapcsolatos feladataink (vizsgajelentések, segítségnyújtás, adategyeztetés stb.) mielőbbi teljesítését tartjuk legfontosabbnak, de minden hozzánk eljuttatott leveletekre válaszolni fogunk. Addig is kérjük – ezzel kapcsolatos – szíves türelmeteket.

További sikeres továbbképzést és hatósági vizsgát kívánva:

Tisztelettel

Huszti László
elnök
SZAKOE

 2013.11.28.