Képzési határidők alkalmazásának felfüggesztése

Tisztelt Kollégák!

Az ITM és a KAV 2020. március 18-i döntése alapján az elméleti és gyakorlati vizsgáztatás – 2020. március 19-től visszavonásig – szünetel. Bár a járművezető-képző szakma megértéssel fogadta a döntést, sokan jeleztétek, hogy ez nagy számú tanuló esetében komoly következményekkel járhat a képzési határidőkből történő kicsúszás miatt. Ezért azzal a kéréssel fordultunk az ITM-hez, hogy lehetőség szerint a vészhelyzet idejére a képzési határidők alkalmazását is függesszék fel. Erre vonatkozóan 2020. március 20-án az alábbi levelet küldtük ki:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Prof. Dr. Palkovics László miniszter

Tisztelt Miniszter Úr!

Az ITM és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 2020. március 18-án közzétett intézkedésével március 19-től a közlekedés területén a koronavírussal kapcsolatos járványügyi helyzet miatt a vizsgáztatást visszavonásig leállította.

A gépjárművezető-képző szakma ezt a döntést egyértelműen helyesnek és abszolút indokoltnak tartja. Az érintett tanulók ugyanakkor hátrányos helyzetbe kerülhetnek azáltal, hogy a képzés-vizsgáztatás jogszabályi feltételei (24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet) értelmében bizonyos határidők elteltével teljes képzésüket újra kell kezdeni. Ezek a határidők:

  • A tanfolyam megkezdésétől az első (elméleti) vizsgaeseményig kevesebb, mint 9 hónap telhet el (10. § (1) a))
  • A tanfolyam megkezdésétől a sikeres elméleti vizsgáig kevesebb, mint 12 hónap telhet el (10. § (5))
  • Gyakorlati vizsga addig tehető, amíg a közlekedési alapismeretek vizsga érvényes, vagyis a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát követő legfeljebb két évig (11. § (1) c) és 14. § (1))

A fenti határidők alkalmazásának nyilvánvalóan didaktikai indokai vannak és normál körülmények között azok betartása a képzőszervek és szakoktatók odafigyelése és a tanulók megfelelő hozzáállása esetén nem okoz gondot. A jelen helyzetben viszont, főként, ha a vizsgáztatás hosszabb ideig szünetel, akár nagyszámú tanuló kerülhet önhibáján kívül abba a helyzetbe, hogy a teljes képzését meg kell majd ismételnie, ami jelentős többletköltséget és időráfordítást jelentene.

Ezért a Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete (SZAKOE) azt javasolja, hogy a rendkívüli helyzetre, a vizsgáztatás felfüggesztésére tekintettel a tanulók a fenti határidők alkalmazása alól átmenetileg felmentést kapjanak. Biztosak vagyunk abban, hogy a képzőszervek és a szakoktatók úgy fogják alakítani képzéseiket, illetve támogatni fogják tanulóikat abban, hogy az így hosszabbra nyúlt képzések ellenére se sérüljenek a korábban említett didaktikai szempontok.

Tisztelettel arra kérjük Miniszter Urat, hogy javaslatunkat megfontolni és annak elfogadhatóságáról minket informálni szíveskedjen.

Budapest, 2020. március 20.

Tisztelettel

Huszti László
SZAKOE elnök

 

Másolatban kapják:  dr. Mosóczi László államtitkár, ITM
Érsek István helyettes államtitkár, ITM
Benedek Szabolcs ügyvezető, KAV