A SZAKOE kérése Magyarország Kormányához

Tisztelt Kollégák!

A koronavírus alapjaiban forgatta fel valamennyiünk életét, komoly kockázatot jelent és számos nehézséget okozott már eddig is. Ezekben a napokban a legfontosabb, hogy óvjuk a magunk, családunk, kollégáink, tanulóink és valamennyi embertársunk egészségét. De gondolnunk kell arra is, hogyan leszünk úrrá a már most jelentkező gazdasági nehézségeken, hogyan vészelhetjük át anyagilag is az előttünk álló nehéz időszakot, hogy – ha az élet majd újra a normális kerékvágásban halad – a szokott lendülettel és elkötelezettséggel folytathassuk hivatásunk gyakorlását.

Ezért a mai napon az alábbi kéréssel fordultunk Magyarország Miniszterelnökéhez, valamint – azonos tartalommal – az Innovációs és Technológiai Miniszterhez és a Pénzügyminiszterhez:

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Engedje meg, hogy a Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesületének (SZAKOE) elnökeként, a mintegy négyezer főt számláló gépjármű szakoktató szakma nevében forduljak kéréssel Önhöz.

Az új koronavírus kapcsán hazánkban is kialakult rendkívüli helyzet természetesen minket is aggodalommal tölt el. Nagyra becsüljük a kormány gyors és hatékony intézkedéseit, melyekkel az emberek egészségének védelme mellett már most igyekszik enyhíteni a járvány súlyos gazdasági következményeit is. Így sok kollégánk számára nagy segítség például a hiteltörlesztési moratórium, hiszen sokan vásároltak az elmúlt években például gépkocsit – amely a mi esetünkben egyben a munkaeszközünk is – valamilyen hitelkonstrukcióban.

Nagyon hasznosnak és logikusnak éreztük azt a tegnap bejelentett intézkedést is, amely a leginkább érintett szektorokban – így a személyszállítás területén is – a járulékfizetés elengedésével, illetve mérséklésével csökkenti június 30-ig a munkaadók és munkavállalók terheit. Sőt az intézkedés a taxis kollégákat – tekintettel arra, hogy ők jellemzően katás egyéni vállalkozók – az átalányadó megfizetésétől is mentesíti ugyanebben az időszakban

Mivel a gépjárművezető-képzés területén tevékenykedő vállalkozások, illetve a gépjármű szakoktatók egyfelől azonos sajátosságokkal rendelkeznek, és azonos problémákkal küzdenek, mint a személyszállítás, illetve a taxisok, másfelől úgy ítéljük meg, hogy munkavégzési – és így jövedelemtermelési – lehetőségeink még ezeknél is jobban megrendültek az utóbbi napokban, ezért tisztelettel arra kérjük Miniszterelnök Urat, tegyen meg mindent azért, hogy a fenti tehermentesítő intézkedések a gépjárművezető-képző szakmára is kiterjeszthetők legyenek.

A döntés meghozatalánál a következőket javasoljuk figyelembe venni:

  • A gépjármű szakoktatók többsége munkáját katás egyéni vállalkozóként, saját gépkocsijával végzi. Jövedelme tehát csak akkor van, ha ténylegesen tud dolgozni.
  • A gépjárművezetés gyakorlati oktatása – lévén, hogy a tanuló és a szakoktató az oktatójárműben összezárva végzik azt – fokozottan fertőzésveszélyes tevékenység.
  • A szakoktatók átlagéletkora 50 év felett van, sokan nyugdíj mellett is folytatják tevékenységüket, így közöttük nagy számban vannak a vírus szempontjából fokozottan veszélyeztetettek. A tanulók ugyanakkor többnyire fiatalok, akik akár tünetmentesen is hordozhatják a kórokozót.
  • Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont tegnapi – teljesen ésszerű, érthető és a szakma által is helyesnek tartott – döntése nyomán a mai naptól (2020.03.19) – visszavonásig – szünetel a közlekedés területén a vizsgáztatás. Így a gyakorlati oktatás felfüggesztése már nemcsak a járványhelyzet, hanem szakmai indokok alapján is elkerülhetetlené válik. A gyakorlati képzéseket ugyanis a szakoktatóknak a lehetséges vizsga időpontjának figyelembevételével kell megtervezni és megvalósítani.
  • Ezzel összefüggésben nem várható el a tanulóktól sem, hogy a gyakorlati vizsgák határozatlan idejű felfüggesztése mellett levezessék a felkészülésükhöz szükséges gyakorlati órákat, majd a később – vélhetőleg akár hosszabb idő múlva – újrainduló hatósági vizsgáztatás időszakában plusz órákat vegyenek vezetési ismereteik felfrissítésére. Ennek következményeképpen a tanulók tömegesen függesztik föl gyakorlati képzésüket, ami az oktatók tevékenységét, jövedelemszerző képességét gyakorlatilag ellehetetleníti.

Bízunk abban, hogy kérésünk – a személyszállító vállalkozásokkal és taxis egyéni vállalkozókkal azonos állami kedvezmények biztosításával – méltányolható lesz. Erre vonatkozó szíves visszajelzését előre is köszönöm.

Budapest, 2020. március 19.

 

Tisztelettel

 

Huszti László
SZAKOE elnök