Nem adjuk fel! A SZAKOE ismételt kérése Magyarország Kormányához

Tisztelt Kollégák!

Bár március 19-én levélben fordultunk Magyarország Miniszterelnökéhez és a Kormány több miniszteréhez, a tegnapi Magyar Közlöny tanúsága szerint a járművezető-képző szakma, illetve a szakoktatók sajnos még nem kerültek fel a gazdaságvédelmi mentőcsomag mentesítési listáira. Ezért ezt a kérést a mai napon az aktuális helyzetnek megfelelő megfogalmazással újra eljuttattuk a címzettekhez, valamint minden rendelkezésünkre álló intézményi és személyes kapcsolatot, illetve információs csatornát is intenzíven használunk annak érdekében, hogy kérésünk meghallgatásra találjon.

Az alábbiakban közreadjuk a Magyarország Miniszterelnökéhez a mai napon eljuttatott levelet (mellyel gyakorlatilag azonos tartalmú levelet küldtünk az Innovációs és Technológiai Miniszterhez és a Pénzügyminiszterhez is):

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesületének (SZAKOE) elnökeként, a mintegy négyezer főt számláló gépjármű szakoktató szakma nevében 2020. március 19-én azzal a kéréssel fordultam Önhöz, hogy a gazdaságvédelmi mentőcsomag részét képező egyes kedvezményeket (mentesség a katás átalányadó fizetése alól, valamint munkáltatói és munkavállalói járulékfizetési kedvezmények) a járművezető-képzésre is kiterjeszteni szíveskedjen. Kérésünket a Pénzügyminiszter és az Innovációs és Technológiai Miniszter Uraknak is eljuttattuk. A Miniszterelnöki Kabinetiroda a kérést illetékességből Pénzügyminiszter Úrnak, mint a Gazdaságvédelmi Akciócsoport vezetőjének még aznap továbbította.

A fenti kedvezmények további tevékenységekre történő kiterjesztését Miniszterelnök Úr 2020. március 23-án bejelentette, majd ennek részletei még az aznapi Magyar Közlönyben meg is jelentek (61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet). Sajnálattal tapasztaltuk azonban, hogy az immár kibővített listában szakmánk (Járművezető-oktatás – TEÁOR szám 8553) nem kapott helyet.

Továbbra is úgy ítéljük meg – és ezt a mentesítési lista tanulmányozása csak tovább erősítette bennünk –, hogy tevékenységünk általános jellemzői és pillanatnyi helyzete egyaránt indokolná a fenti kedvezmények alkalmazását szakmánk esetében is. Engedje meg, hogy ezeket az indokokat röviden megismételjük:

  • A gépjármű szakoktatók többsége munkáját katás egyéni vállalkozóként, saját gépkocsijával végzi. Jövedelme tehát csak akkor van, ha ténylegesen tud dolgozni.
  • A gépjárművezetés gyakorlati oktatása – lévén, hogy a tanuló és a szakoktató az oktatójárműben összezárva végzik azt – fokozottan fertőzésveszélyes tevékenység. Normál esetben egy szakoktató naponta akár 5-10 tanulóval is kapcsolatba kerülhet.
  • A szakoktatók átlagéletkora 50 év felett van, közöttük nagy számban vannak a vírus szempontjából fokozottan veszélyeztetettek. A tanulók ugyanakkor többnyire fiatalok, akik akár tünetmentesen is hordozhatják a kórokozót.
  • március 19-től – visszavonásig – szünetel a közlekedés területén a vizsgáztatás. Így a gyakorlati oktatás felfüggesztése már nemcsak a járványhelyzet, hanem szakmai indokok alapján is elkerülhetetlené válik. A gyakorlati képzéseket ugyanis a szakoktatóknak a lehetséges vizsga időpontjának figyelembevételével kell megtervezni és megvalósítani.
  • Jelen helyzetben a tanulóktól sem várható el, hogy a gyakorlati vizsgák határozatlan idejű felfüggesztése mellett levezessék a felkészülésükhöz szükséges gyakorlati órákat, majd a később újrainduló hatósági vizsgáztatás időszakában plusz órákat vegyenek vezetési ismereteik felfrissítésére. Így a tanulók tömegesen függesztik föl gyakorlati képzésüket, ami az oktatók tevékenységét, jövedelemszerző képességét gyakorlatilag ellehetetleníti.

Ezért ismételten arra kérjük a Kormányt, hogy a gazdaságvédelmi mentőcsomag részeként a katás egyéni vállalkozók átalányadó fizetési mentességét, valamint a munkáltatói és munkavállalói járulékfizetési kedvezményeket a járművezető-oktatásra (TEÁOR szám 8553) is kiterjeszteni szíveskedjen.

Budapest, 2020. március 24.

Tisztelettel

Huszti László
SZAKOE elnök