Vizsgaközpont – változások a képzés és vizsgáztatás területén.

Tisztelt Kollégák!

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18.§ (8) bekezdése, illetve a Kormány 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete, továbbá a 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet alapján a közúti járművezetők vizsgáztatását, utánképzését és képzésfelügyeletét, a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását és képzésfelügyeletét, valamint a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát 2019. január 1. napjától a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont) végzi országos működési területtel.

Érdeklődésünkre az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve a Vizsgaközpont jelezte, hogy a Vizsgaközpont honlapján (www. kavk.hu) folyamatosan tájékoztatást adnak a legfontosabb, illetve a leggyakrabban felmerülő kérdéseket illetően, így javasolt azt figyelemmel kísérni.

Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a változások a vizsgáztatás és a vizsgálatok folyamatosságát nem érintik: a vizsgáztatáshoz kapcsolódó ügyintézés a szokásos módon történik, a zavartalan feladatellátás érdekében a Vizsgaközpont tevékenységét a kormányhivatalok közreműködésükkel segítik február 28-ig, az esetleges változásokról a honlapon folyamatos lesz a tájékoztatás.

With either a DAY 1 START or SUNDAY START, 1 light yellow tablet is taken for 7 days, then 1 white tablet for 9 days, then 1 light yellow tablet for 5 days, then 1 peach tablet (inert) for 7 days, whether bleeding has stopped or not. The standard of care for AMR includes plasmapheresis and IVIG that remove and neutralize antibodies, respectively. In patients with familial defects of lipoprotein metabolism receiving estrogen-containing preparations, significant elevations of plasma triglycerides (hypertriglyceridemileading to pancreatitis have been reported この記事. Re-confirmation of information may be requested periodically to ensure accuracy of data and compliance with terms.

A folyamatban lévő – különösen a vizsgáztatással összefüggő, illetve pályaalkalmassági – hatósági eljárásokban már megfizetett díjakat a feladat átadás-átvétel nem érinti, az ügyfelek részéről ezzel kapcsolatban újabb kötelezettség nem keletkezik. A 2019. január 1. napját követően indult és a Vizsgaközpont által lefolytatandó eljárásokért fizetendő díjakat azonban a Vizsgaközpont részére kell megfizetni:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01 09 333264
Adószám: 26580708243
Székhely: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.
Számlaszám: (OTP Bank) 11711003-21463062
Postacím: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

Szaktanfolyami vizsgaszervezéssel kapcsolatos tudnivalók

A szaktanfolyami vizsgák szervezéséhez kapcsolódó ügyintézés helyszíne változatlanul 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. A vizsgákhoz kapcsolódó dokumentumokat postai úton „Vizsgaanyag” megjelöléssel ennek megfelelően a 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. címre kell beküldeni a Vizsgaközpont részére.

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő vizsgadíjakat, valamint a szaktanfolyami okmányok kiállításának eljárási díját a Vizsgaközpont OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, 11711003-21463062 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni.

Vizsgára jelentkezés esetében a vizsgadíj a képző szerv útján a vizsgára való jelentkezésig fizetendő meg. A közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása esetén a vizsgaszervezésben közreműködő képző szerv a vizsga díjának 78%-ára, a vizsgáztatásért felelős Vizsgaközpont a vizsga díjának 22%-ára jogosult.

Fontos!

Az engedélyezési díjakat, így a szakoktatói, az iskolavezetői, a vizsgabiztosi, és az utánképzés foglalkozásvezető tevékenységek engedélyezésének díját, továbbá a közúti járművezető és közúti közlekedési szakember tanfolyami képzések, valamint az utánképzési tanfolyam engedélyezési eljárásának díjait továbbra is a kérelem benyújtásával egyidejűleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell befizetni.

Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy az egyes díjtételek csak akkor tekinthetők megfizetettnek, ha a megfelelő szervezet megfelelő számlaszámára kerültek befizetésre.

 

Üdvözlettel:

Huszti László
SZAKOE elnök