Vizsgaközpont – változások a képzés és vizsgáztatás területén.

Tisztelt Kollégák!

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18.§ (8) bekezdése, illetve a Kormány 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete, továbbá a 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet alapján a közúti járművezetők vizsgáztatását, utánképzését és képzésfelügyeletét, a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását és képzésfelügyeletét, valamint a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát 2019. január 1. napjától a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont) végzi országos működési területtel.

Érdeklődésünkre az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve a Vizsgaközpont jelezte, hogy a Vizsgaközpont honlapján (www. kavk.hu) folyamatosan tájékoztatást adnak a legfontosabb, illetve a leggyakrabban felmerülő kérdéseket illetően, így javasolt azt figyelemmel kísérni.

Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a változások a vizsgáztatás és a vizsgálatok folyamatosságát nem érintik: a vizsgáztatáshoz kapcsolódó ügyintézés a szokásos módon történik, a zavartalan feladatellátás érdekében a Vizsgaközpont tevékenységét a kormányhivatalok közreműködésükkel segítik február 28-ig, az esetleges változásokról a honlapon folyamatos lesz a tájékoztatás.

A folyamatban lévő – különösen a vizsgáztatással összefüggő, illetve pályaalkalmassági – hatósági eljárásokban már megfizetett díjakat a feladat átadás-átvétel nem érinti, az ügyfelek részéről ezzel kapcsolatban újabb kötelezettség nem keletkezik. A 2019. január 1. napját követően indult és a Vizsgaközpont által lefolytatandó eljárásokért fizetendő díjakat azonban a Vizsgaközpont részére kell megfizetni:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01 09 333264
Adószám: 26580708243
Székhely: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.
Számlaszám: (OTP Bank) 11711003-21463062
Postacím: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

Szaktanfolyami vizsgaszervezéssel kapcsolatos tudnivalók

A szaktanfolyami vizsgák szervezéséhez kapcsolódó ügyintézés helyszíne változatlanul 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. A vizsgákhoz kapcsolódó dokumentumokat postai úton „Vizsgaanyag” megjelöléssel ennek megfelelően a 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. címre kell beküldeni a Vizsgaközpont részére.

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő vizsgadíjakat, valamint a szaktanfolyami okmányok kiállításának eljárási díját a Vizsgaközpont OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, 11711003-21463062 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni.

Vizsgára jelentkezés esetében a vizsgadíj a képző szerv útján a vizsgára való jelentkezésig fizetendő meg. A közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása esetén a vizsgaszervezésben közreműködő képző szerv a vizsga díjának 78%-ára, a vizsgáztatásért felelős Vizsgaközpont a vizsga díjának 22%-ára jogosult.

Fontos!

Az engedélyezési díjakat, így a szakoktatói, az iskolavezetői, a vizsgabiztosi, és az utánképzés foglalkozásvezető tevékenységek engedélyezésének díját, továbbá a közúti járművezető és közúti közlekedési szakember tanfolyami képzések, valamint az utánképzési tanfolyam engedélyezési eljárásának díjait továbbra is a kérelem benyújtásával egyidejűleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell befizetni.

Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy az egyes díjtételek csak akkor tekinthetők megfizetettnek, ha a megfelelő szervezet megfelelő számlaszámára kerültek befizetésre.

 

Üdvözlettel:

Huszti László
SZAKOE elnök