Továbbképzés 2014 – helyzetjelentés

Kedves Kollégák!

Engedjétek meg, hogy a SZAKOE és a képzőintézmények (BME, NYF) nevében röviden tájékoztassalak benneteket a közúti közlekedési szakemberek (szakoktató, iskolavezető, vizsgabiztos) 2014. évi továbbképzéséről, és helyzetjelentést adjak az eddigi állásról.

  • Regisztráltak száma összesen: 4009
  • E-learning képzésre regisztráltak száma: 3825
  • Tantermi képzésre regisztráltak száma: 184
  • Vizsgajelentkezések száma: 4386
  • Összesen ennyi vizsgára kellene jelentkeznetek: 5398
  • Elméleti képzést befejezték: 3070

A számadatokból látszik, hogy örvendetesen gyarapodik mind a regisztrációk, mind a vizsgajelentkezések, mind pedig az elméleti képzést befejezettek száma. Mivel az idei évben a Nemzeti Közlekedési Hatóság utolsó országos vizsga napként december 18-át jelölte meg és ezután már csak budapesti helyszínre lehet majd jelentkezni, ezért azt javasolom, hogy aki még nem jelentkezett vizsgára, mielőbb tegye ezt meg és ehhez megfelelően igazítsátok az elméleti képzés befejezését is.

Ami a vizsgákat illeti, az eddigi 684 vizsgaeseményből mindössze 32 volt sikertelen, ami az összes vizsgázó 4,7 %-a. Az elmúlt napokban sikeres és sikertelen vizsgát tevő kollégákkal is elbeszélgettem és ezekből a beszélgetésekből azt a következtetést vontam le, hogy aki időt és energiát szán, illetve talál a megfelelő felkészülésre és azon belül is a SZAKOE honlapján is közzétett gyakorló tesztek tanulmányozására, annak nem okoz nehézséget a vizsga sikeres letétele sem. Érdemes tehát mérlegelni, hiszen a pótvizsga időszükséglete – utazással együtt – akár meg is haladhatja a tanulásra, gyakorlásra fordítandó optimális időkeretet.

A gyakorló kérdésekkel kapcsolatban többen észrevételeztétek, hogy egyes kérdéseknél a szokásos 1-3 rossz válaszlehetőséggel szemben akár négy is előfordulhat. A vizsgán ezek a kérdések is a megszokott terjedelemben, tehát kevesebb helytelen válasszal jelennek meg. Ugyanakkor azt tartottuk helyesnek, ha ezekkel a kérdésekkel a gyakorlás során egyszer találkoztok, viszont akkor – a helyes mellett – megismerhetitek az összes lehetséges helytelen választ is.

Bizonyos e-mail címekről (citromail, freemail, hotmail, vipmail) – az időközben bevezetett egyszerűsítések ellenére – még mindig nehézkes a regisztráció, ezért azt kérem tőletek, hogy aki teheti, használjon más, ezektől eltérő e-mail címet a regisztrációhoz.

További sikeres továbbképzést és hatósági vizsgát kívánok!

Tisztelettel

Huszti László
elnök
SZAKOE