Szerzői jogsértések – Tananyagfejlesztő és kiadó cégek állásfoglalásai, etikai kódex

Tisztelt Kollégák!

A hazai közlekedési szakma megtisztulása érdekében történt kezdeményezésünkre és törekvéseinkre a járművezető képzés területén tevékenykedő tananyagfejlesztő és kiadó cégek is reagáltak. Leveleik legfontosabb részeit az érintett hatóságok és intézmények visszajelzéseihez hasonlóan az alábbiakban megosztjuk Veletek.

Emellett a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai állásfoglalásai, és az etikai kódexekkel, illetve az önszabályozással kapcsolatos javaslataik alapján Autósiskolai Etikai Kódexünk kiegészült a szerzői jogok betartására és a jogtiszta tananyagok és tansegédletek alkalmazására vonatkozó rendelkezéssel.

 

Tananyagfejlesztő és kiadó cégek reakciói:

Szőcs Károly vezérigazgató – E-Educatio Információtechnológia Zrt.

Tapasztalataink szerint nem tudatosul a felhasználók jelentős részében, hogy a szerzői jogok által védett alkotások eltulajdonítása ugyanolyan lopásnak számít, mint a tárgyakhoz, dolgokhoz, ingó és ingatlan vagyonhoz kötődő tulajdonjogok megsértése, ezért fontosnak tartjuk a felvilágosítást és a szemléletváltást.  Fontos lenne, hogy a járművezető-képző szakma megértse a szellemi tulajdon, a szerzői jogok tiszteletben tartásának jelentőségét, mind a jogbiztonság, mind a tanulók (vevők) tisztességes kiszolgálása, mind pedig az oktatás szakmai színvonala szempontjából, de legalább ilyen fontosnak tartjuk azt, hogy a tanulók (öntudatos vevőként, fogyasztóként) ugyancsak megértsék, hogy a tiszta forrásból származó, ellenőrzött tartalmú, naprakész tananyagok felhasználása számukra is elemi érdek.

Szükségesnek tartjuk emellett hangsúlyozni, hogy a jogsértések gyakorlata hosszú távon a képzési tananyagot nyújtó cégek gazdasági stabilitását támadja, ami a járművezető képző szakma folyamatos, magas színvonalú, korszerű és naprakész tananyagokkal történő ellátásának alapfeltétele. A szakma szempontjából ezt tartjuk a legnagyobb kockázatnak.

Sajnálatos módon szerzői jogainkat sértő tartalmak illegális, engedélyünk nélkül készült tesztalkalmazás formájában történő terjesztését több autósiskolánál is tetten értük. Ezekkel az autósiskolákkal a közelmúltban megállapodást kötöttünk, melyben valamennyien vállalták, hogy a jogsértő tevékenységet haladéktalanul befejezik, mi pedig ennek fejében eltekintünk a hátrányos jogkövetkezmények (büntető feljelentés, polgári peres eljárás, stb.) kezdeményezésétől. Bízunk abban, hogy ezek a precedensek, a képzőszervekkel folytatott párbeszédünk és most az Önök felvilágosító munkája is eredményre vezet, és az autósiskolák megértik a jogtiszta tananyagok alkalmazásának fontosságát, szükségességét, és egyben hasznát is. A fenti, türelmi időszakként is felfogható gyakorlat alkalmazását ugyanis nem áll módunkban folyamatosan fenntartani, azt rövidesen felváltja a jogsértések felderítése, azonosítása esetén a szigorúbb fellépés.

 

Kotra Károly ügyvezető – KOTRA Kereskedelmi és Oktatási Kft.

Azon szerzői jogok, amelyeknek a tulajdonában vagyunk a cégünk pénzügyi bevételi forrásának jelentős részét képezik. Ebből adódóan ezek védelme kiemelten jelentős feladat számunkra. Mindezeket három fő termékcsoportra lehet bontani, ahol a védelem is három fajta megoldású lehet.

  1. A nyomdai termékek védelme nehezen megoldható, mivel a fénymásoló gépek jó minőségben gyorsan működnek. A képzőszervekre jellemző, hogy kölcsönzik a tanulók részére, amely szintén veszteséget okoz a kiadó részére.
  2. Az adathordozón (pendrive, CD) értékesített oktató és tesztprogramok esetében megfelelő technikai védelmet kell alkalmazni, olyan szinten, amely megakadályozza, hogy felhasználói szinten a továbbsokszorosítás megtörténhessen.
  3. Az internetes szolgáltatás (tananyag, tesztanyag) esetén is vannak lehetőségek a technikai védelemre. Ez esetben a jogellenes felhasználás a belépéshez szükséges jelszó továbbadásával valósul meg. A védelem módja az időkorlát beépítése a felhasználó felé.

A szerzői jogvédelemnek alapvetően három tartópillére van: pénzügyi, jogi és technikai. E három védelem egyidejűleg történő alkalmazása lehet a leghatékonyabb megoldás.

A jogi védelem hatékonysága országonként változó. Abban az országban, ahol az emberek többsége jogkövető magatartást tanúsít az élet egyéb területén is, ott a jogi védelem rendkívül hatékony tud lenni. Nálunk Magyarországon ez nem jellemző. Szükség esetén jogi lépéseket kell tenni, és ennek sikerességét precedensként tekintve kommunikálni szükséges a felhasználók felé.

Természetesen az azonos szakmai területeken tevékenykedő végek összefogása a jogvédelem terén mindig hatékonyabb tud lenni, mint az egyéni fellépés a jogsértőkkel szemben. Ezért mindenképpen fontosnak tartom a párbeszédet, a tapasztalatok megosztását, és az egységes fellépést.