KÖZLEMÉNY A GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ AUTÓSISKOLÁK ETIKAI KÓDEXÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete értesíti a képzőszerveket és kollégákat, hogy a Gépjárművezető-képző Autósiskolák Etikai Kódexe 2016. december 15-től megváltozik. Az Etikai Kódex 3/f-i. pontjai véglegesen törlésre kerülnek, és a törlést követően a tisztességről szóló 3. pont kiegészül a következő rendelkezéssel:

„f. A Képzőszerv képzési tevékenysége során tiszteletben tartja a szerzői jogra vonatkozó törvényi szabályozást és kizárólag jogtiszta, a jogszabályi követelményeknek és a szakmai elvárásoknak egyaránt megfelelő tananyagokat, tansegédleteket alkalmaz (ideértve a tanulók számára juttatott, előírt vagy ajánlott tananyagokat is).”

Felhívjuk a képzőszervek figyelmét, hogy amennyiben nem értenek egyet az Etikai Kódex módosításával, úgy lehetőségük van 2016. december 14-ig jelezni ezt, és leiratkozni az Etikai Kódexet elfogadó autósiskolák listájáról. A módosításokat is magába foglaló Etikai Kódex teljes szövege a honlapunkon 2016. december 1-től megtekinthető.

Budapest, 2016. december 1.

Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete