Közlemény – Gőzerő Autósiskola

A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete a Gőzerő Autósiskola Kft. (4026 Debrecen, Bethlen utca 42.) kérésére a következő szövegű közleményt teszi közzé hírportálján:

Be sure you know how to use this product and what other drugs you should avoid taking with it. Your lamp must be installed and maintained by a certified Biofrontera technician and used only in accordance with the instructions in this manual. Richardson PG, Antin JH, Giralt SA, Ryan RJ, Liang W, Hume RL, et al https://sayadlia24.com/. Fesoterodine side effects Stop using fesoterodine and call your doctor at once if you have: swelling of your hands or feet; Adults who are 75 years or older may be more likely to have side effects from this medicine.

„A Gőzerő Autósiskola elismeri, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt. terhére jogsértést követett el azzal, hogy a tanulói részére engedély nélkül, ingyenesen hozzáférhetővé tette és terjesztette az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői művének és adatbázisának, a „közúti közlekedésben részt vevő személyek elméleti Vizsgakérdésbankjának” – továbbiakban: Kérdésbank – jelentős részét oly módon, hogy a tanulóknak az  általa biztosított elektronikus eszközökre (DVD) átmásolta azt. A Gőzerő Autósiskola a jogsértést megszüntette, és az E-Educatio Információtechnológia Zrt-vel kötött Egyezségben kötelezettséget vállal arra, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői jogait nem sérti meg a jövőben. A Gőzerő Autósiskolával szemben az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az Egyezségben vállalta – az Egyezségre tekintettel és annak betartása esetére –, hogy lemond az őt, mint sértettet megillető büntetőjogi igényéről, a tanulókat, mint fogyasztókat ért sérelem miatti igényérvényesítésről, valamint az őt megillető költség- és kártérítés egy részének érvényesítéséről a Gőzerő Autósiskolával szemben. A Gőzerő Autósiskola kéri azokat, akik részére korábban a Kérdésbankot DVD-n vagy más elektronikus eszközön biztosította, hogy ezeket semmisítsék meg, töröljék elektronikus eszközeikről, különösen a számítógépeikről, mert maguk is szerzői jogot sértenek!”