KATA változások: Levél a közlekedésért felelős államtitkár részére

The financial report. A workplace of the financier

Technológiai és Ipari Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Vitézy Dávid
közlekedésért felelős államtitkár

Tisztelt Államtitkár Úr!

Engedje meg, hogy a Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesületének (SZAKOE) elnökeként, a mintegy négyezer főt számláló gépjármű szakoktató szakma nevében forduljak kéréssel Önhöz.

A parlament 2022. július 12-én elfogadta a kisadózó vállalkozók tételes adójáról (KATA) szóló új törvényt, amely 2022. július 18-án meg is jelent a Magyar Közlönyben (2022. évi XIII. törvény). Az új szabályok gyakorlatilag szeptember 1-től jelentős változásokat hoznak az eddigiekben ezt az adózási formát alkalmazó egyéni vállalkozók életében.

A szakoktatók körében végzett aktuális felmérésünk szerint a szakmában dolgozók 77%-a dolgozik jelenleg katás egyéni vállalkozóként. A válaszadók (mintegy 1.500 fő) 90%-a szerint okozhatnak a bejelentett változások nagyobb mértékű, nehezen kezelhető, illetve egészen komoly problémákat a járművezető-képzésben. A válaszadók mintegy kétharmada az adóterhek drasztikus emelkedését, illetve főként azt látja problémásnak, hogy az adószabályok szempontjából a járművezető-oktatás nem esik azonos elbírálás alá az abszolút hasonló költségszerkezettel működő taxis személyszállítással.

A jelen körülmények között a szakoktatók mintegy 20%-a fontolgatja, hogy abbahagyja a járművezető-képzést. 68%-uk nyilatkozott viszont úgy, hogy teljesen elfogadható lenne számára az átalányadózásra való áttérés, ha a taxis személyszállításhoz, az egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállításhoz és a közúti áruszállításhoz hasonlóan az érvényesíthető költséghányad esetükben is 80% lehetne az általánosan alkalmazott 40% helyett.

Megítélésünk szerint ezt a besorolást az alábbiak indokolják:

  • Az egyéni vállalkozó szakoktatók költségszerkezete – lévén, hogy abban az egyik legfontosabb tényezőt a feladat elvégzéséhez használt jármű beszerzéséhez, üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó költségek teszik ki – nagyon hasonló a 80%-os költséghányad alkalmazására feljogosított, közúti közlekedéssel kapcsolatos tevékenységekéhez.
  • A szakoktatók adó- és járulékfizetése – és ezzel közteherviselése így is jelentősen (mintegy kétszeresére) nőne az eddigi katás tételes adóhoz képest.
  • A magasabb adó- és járulékfizetés egyidejűleg nagyobb szociális biztonságot (táppénz, nyugdíj) is jelentene a szakoktatók számára, ami különösen fontos, ha figyelembe vesszük a szakma ötven év feletti átlagéletkorát.
  • Az adóteher ilyen mértékű növekedése ugyanakkor nem tenne szükségessé drasztikus áremelkedést a járművezető-képzésben. Ez azért fontos, mert az elmúlt években – a minőség örvendetes javulása (pl. oktatójármű-park megújulása) mellett – a költségek is jelentősen nőttek, s minden további növekmény már fékezőleg hathat a járművezető-képzés keresletére, ami viszont végső soron kedvezőtlenül hat a társadalom mobilitására (munkaerőpiaci értelemben is).
  • Maradásra ösztönözné a pályaelhagyást mérlegelő szakoktatókat, ami az elmúlt években egyébként is jellemző oktatóhiány ismertében lenne fontos eredmény.

Fentiekre hivatkozva arra kérjük Államtitkár Urat, hogy szíveskedjen közbenjárni annak érdekében, hogy kiegészítésre kerüljön a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 53. § (2) g) pontja, mégpedig úgy, hogy az ott felsorolt tevékenységek közé kerüljön be a járművezető-oktatás (TESZOR 85.53) is.

Bízunk abban, hogy a személyszállító, árufuvarozó egyéni vállalkozókkal azonos adózási kedvezmények biztosítására vonatkozó kérésünk méltányolható és teljesíthető lesz. Erre vonatkozó szíves visszajelzését előre is köszönöm.

Budapest, 2022. július 20.

Tisztelettel

Huszti László
SZAKOE elnök