Karácsonyi jogszabályváltozás

Kedves Kollégák!

A Magyar Közlöny tegnap megjelent 214. számában jutott még egy minket érintő jogszabályváltozás a karácsonyfa alá. Az 577/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 9. §-a a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben vezet be változásokat, illetve ír elő az eddig hatályos szövegtől eltérő alkalmazást:

9. § (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet [a továbbiakban: 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet] 2022. december 18. napján hatályos rendelkezései alkalmazandók a (2) és (3) bekezdés szerinti eltérésekkel.

(2) A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. §-át a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a tanulóval a képzésre irányuló szerződéses jogviszony létrehozására, a szerződés megkötésére, továbbá az ehhez kapcsolódó, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti képzési költség (a továbbiakban: képzési költség), valamint az annak alapját képező díjtételek beszedésére és számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult, amely köteles erről a tanuló részére tájékoztatást adni;

b) a képző szerv a tanulót az általa végzett képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről írásban tájékoztatja, amely kiterjed a képzési költségre, valamint arra, hogy a képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, a képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz;

c) a képző szerv a képzési tevékenységébe szakoktatót a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint vonhat be; a szakoktató képzési közreműködéséért kizárólag a képzést végző képző szervtől jogosult díjazásra.

(3) A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 39/A. §-a nem alkalmazandó.

A szöveg értelmében a GKM rendeletben 2022. december 19-én hatályba lépett számos változást (percalapú göngyölítés, vezetési órák előzetes és utólagos bejelentése, elektronikus karton hitelesítés, megszűnő Bü képzés és vizsgák, megváltozó kötelező óraszámok stb.) egyelőre mégsem kell alkalmazni, vagyis mindenben vissza kell térni a december 18-i állapothoz. Ezzel összefüggésben természetesen nem kell alkalmazni a december 19-i változásokkal összefüggésben megfogalmazott átmeneti rendelkezéseket sem (39/A. §). Az eredetileg 2022. december 19-től tervezett módosítások tudomásunk szerint várhatóan 2023. első negyedévének végén lépnek majd hatályba.

A paragrafus másik lényeges eleme gyakorlatilag megtiltja a szakoktatók közvetlen számlázását a tanuló felé, ezt kizárólagosan a képző szerv jogkörébe utalja. Ez azt is jelenti, hogy a járművezető-képzésben nem lesz mód a katás egyéni vállalkozói státusz használatára. Helyette a – január 1-től a szakoktatók számára is kifejezetten kedvezővé váló – átalányadózás lehet megfelelő választás.

A 9. § a mai nappal már hatályba is lépett, erre mindenképp figyeljetek oda a számlázással kapcsolatban is.

Végezetül kívánok nektek áldott karácsonyt és boldog – az elmúlt három év nehézségeire visszatekintve pedig mindenképpen boldogabb – új esztendőt!

Baráti üdvözlettel

Huszti László

SZAKOE elnök