80%-os költséghányad az átalányadózó szakoktatóknak

The financial report. A workplace of the financier

Kedves Kollégák!

Ez év júliusától folytattunk intenzív érdekvédelmi erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a gépjármű szakoktatói, illetve tágabb értelemben a járművezető-képző szakma számára a váratlanul és drámaian megváltozó adózási szabályokhoz képest igazságosabb mértékű adóterhelést, de egyben méltányos közteherviselést és megnövekedett szociális biztonságot is eredményező megoldást lehessen találni. Akkor – a Ti véleményeteket kikérve és arra alapozva – úgy ítéltük meg, hogy ez a megoldás az egyéni vállalkozói átalányadózás területén – a taxis és fuvarozó kollégákhoz hasonlóan – a 80%-os költséghányad alkalmazása lehet. A SZAKOE részéről ennek szellemében leveleztünk, tárgyaltunk, egyeztettünk az illetékesekkel, miközben a szakma demonstrációk és további beadványok keretében is hangot adott ugyanennek a kérésnek. Örömmel jelenthetjük, hogy küzdelmünk sikeres volt, kérésünk és érvelésünk meghallgatásra talált a jogalkotónál.

A Magyar Közlöny 2022. november 7-én kiadott 2022. évi 181. számában kihirdették a 441/2022 (XI. 7.) Kormányrendeletet, melynek 2. és 3. szakasza így rendelkezik:

2. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 53. § (2) bekezdésétől eltérően a TESZOR 85.53.11 Személygépjármű-vezető képzés tevékenységből származó bevételre is 80 százalékos költséghányad alkalmazható.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Ennek megfelelően az átalányadózást választó egyéni vállalkozó szakoktatók 2023. január 1-től 80%-os költséghányadot alkalmazva adózhatnak.

Fontos információ, hogy a KSH TESZOR keresője (https://www.ksh.hu/teszor_kereso) szerint a 85.53.11 TESZOR számba beletartozik a személygépkocsi-, busz-, kamion- és motorkerékpár-vezetői engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó oktatás, vagyis az jóval szélesebben értelmezhető, mint a kódhoz tartozó rövid név (Személygépjármű-vezető képzés).

Érdemes arra is odafigyelni, hogy az Szja. törvény értelmében az egyéni vállalkozó csak akkor jogosult a kedvezőbb költséghányad alkalmazására, ha az egész adóévben csak a kedvezményes kategóriákba eső tevékenységből származik bevétele.

Baráti üdvözlettel

Huszti László

SZAKOE elnök