Az úthasználók magatartása és az oktatás kapcsolata

Az Európai Unió hivatalos lapjában olvashatjuk az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak (EGSZB) az Európai Parlament felkérésére elkészített javaslatát a közúti közlekedésbiztonság tárgyában. A Bizottság sok területre hívta fel a figyelmet, ezekből szemezgettünk. A teljes tanulmány a cikk végén látható webcímen olvasható.

3.7. (2011/C 48/06) Az úthasználók magatartásának az elmúlt évtizedben tapasztalt megváltozásával kapcsolatosan elmondható, hogy a halálos áldozatok több mint fele közvetlenül magatartásbeli tényezőkből ered. Ilyen például a sebességkorlátozás be nem tartása, a vezetők fiatalsága vagy tapasztalatlansága, illetve az ittas vezetés. Az EGSZB szerint az oktatás, a szabályok érvényesítése és a gyakorlati felkészítés egyformán fontos és kölcsönösen hat egymásra, de legtöbbet mindenki a megfelelő oktatással nyer.

3.9. (2011/C 48/06) Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy egyes védtelen úthasználói kategóriák (motorkerékpárosok, kerékpárosok, gyalogosok) aránytalanul nagy kockázatnak vannak kitéve. Az EGSZB az ilyen úthasználói kategóriák magatartásának befolyásolására szolgáló eszközként javasolja a biztonságos közlekedésre való nevelés bővítését, kiegészítve a kétkerekű motoros járművek típusjóváhagyására vonatkozó átfogó szabályozási kerettel és a kétkerekű motoros járművek vezetői számára biztosított kétlépcsős képzéssel.

4.3. (2011/C 48/06) Az EGSZB meg van győződve arról, hogy e magatartástípusokkal {ti. az úthasználók magatartása} kapcsolatosan a következő évtizedben minden tagállamban valamennyi úthasználói kategóriában a gyakorlati felkészítésre és az oktatásra kell helyezni a hangsúlyt. Ilyen intézkedés lehet például a közlekedési alapismeretek kötelező tárgyként való bevezetése az iskolákban, illetve – fakultatív alapon – e tudásanyag folyamatos elmélyítésének ösztönzése.