Az autósiskola alapításáról

Az autósiskola alapításáról

A megváltozott jogszabályi környezet (a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 3.§. (5) – (6) bekezdés) lehetővé teszi a közúti járművezető-képzés területén a csak elméleti, illetve csak gyakorlati képzőszerv (autósiskola) létrehozását. Az e-learning elméleti képzés beindításával egy új korszerű képzési forma kerül bevezetésre és ismerve napjaink új információ áramlási technológiáit joggal bízhatunk az e-learning sikerében. Részletes tanulmányt az autósiskolák működési szabályairólitt lehet letölteni.

Az új képzési rend megnövelheti a csak gyakorlati képzéssel foglalkozó autósiskolák számát, akik szerződés útján csatlakoznak az e-learning szolgáltatást végző iskolához, és kettőjük szerződése biztosítja a teljes képzési szolgáltatást.

Komoly döntések meghozatala során számos megválaszolandó kérdés merül fel, amelyeket érdemes tisztázni, mielőtt új irányba fordítaná életét, ehhez nyújtunk most segítséget.

Egy autósiskola alapítása során a következőket kell mérlegelni.

Mik a szükséges személyi és tárgyi feltételek?

A képzési jogszabályi előírások alapján jelenleg képzési engedély adható egyéni vállalkozónak, egyéni cégnek és vállalkozásnak.

Iskolavezető

Amennyiben önálló autósiskolát szeretne létrehozni, rendelkeznie kell érvényes iskolavezetői képesítéssel. Az iskolavezető végzi az iskola szakmai irányítását, ő felel az oktatási tevékenységért, valamint tart kapcsolatot a hivatalos szervekkel (pl. a Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségével).

Fontos! Az iskolavezetői poszt egyidejűleg csak egy képzőszervnél – azaz autósiskolánál – tölthető be!

Szakoktatók

A szakoktatókat alkalmazottként vagy alvállalkozóként lehet foglalkoztatni úgy, hogy mindkét esetben szigorúan be kell tartani az ide vonatkozó törvényeket, hatósági rendelkezéseket. Érvényes szakoktatói igazolvány szükséges. Az iskola már egy szakoktatóval is működhet. (Ha az iskolavezető és a szakoktató ugyanaz a személy, az iskolavezetői és a szakoktatói névjegyzékben egyaránt szerepelnie kell.)

Egyéb feltételek

A könyvelést mindenképpen érdemes szakemberre (könyvelőirodára) bízni. Bizonyos vállalkozási formák – például kft. – esetében gyakorlatilag mérlegelési lehetőség sincs, hiszen esetükben törvény írja elő a kettős könyvvitelt.

A gyakorlati képzéshez megfelelő járművet (szükség esetén oktatójármű-igazolás) kell az oktatónak biztosítania.

Szükséges továbbá az alapoktatás elvégzéséhez megfelelő területről gondoskodni.

Az adminisztratív feltételek, valamint a gyakorlati képzés feltételeinek meglétét igazoló iratokat kérelem benyújtásával kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztályán kezdeményezni.

Összegezve tehát a kérelem benyújtásához – mely postai úton is történhet – a következőkkel szükséges rendelkeznie a szándékon kívül:

–        Kérelem

–        Szakoktatói/iskolavezetői végzettség igazolása (bizonyítvány, igazolvány)

–        Székhely, telephely igazolás (cím, esetleg bérleti szerződés)

Elérhetőségeik: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45., kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu