24/2005. GKM rendelet módosítása

Tisztelt Iskolavezető / Oktató Kolléganő / Kolléga!

Hosszú várakozást követően megjelent a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet módosítása.

Minden változásnak vannak elismerői és természetesen bírálói is. A változások azonban a szakma előre vitelét segítik és bár természetes az idegenkedés az újtól a megszokott régi helyett, az új szabályok követése hosszútávon a szakma „megtisztulása” felé mutat. Ezért kérlek Benneteket, hogy olvassátok el a SZAKOE tájékoztatóját, melyben megpróbáltuk közérthető módon a fontosabb változásokat összegezni.

A részletes jogszabályváltozást a mellékelt Magyar közlönyben megtaláljátok:

Magyar Közlöny 132. szám

Köszönettel:

Huszti László

A jogszabály változásáról és azok értelmezéséről a következő összegző információkkal igyekszünk a munkátokat segíteni:

–        Elméleti tanfolyamra jelentkezéskor még nem kell az orvosi alkalmasság igazolása, azt az elméleti vizsgára jelentéskor kell csatolni, addig kell megszerezni. Az iskolát azonban felelősség terheli azért, hogy a tanfolyam megkezdése előtt bizonyítottan felhívja a tanuló figyelmét a vizsgára bocsájtás feltételeiről.

–        Jelentkezéskor nyilatkozni kell a tanulónak az alapfokú iskolai végzettségről, a bizonyítvány bemutatása a vizsgaigazolás kiadásának feltétele lesz.

–        Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgára jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon (egy éven) belül valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tenni. Ennek nem teljesítése esetén elméleti vizsgára jelenteni csak új tanfolyam elvégzését követően lehetséges. Ezen változás 2013. október 1-től lép hatályba.

–        Az elméleti vizsgára jelentkezésig a Bizonylati Album szerinti azonosítókkal rendelkező tanulókhoz rendelten az elméleti vizsgadíjat meg kell fizetni, ami a jogszabály szerint utalással történik, és „készpénzben is megfizethető”

–        A gyakorlati vizsga feltétele, hogy a tanuló az előírt óraszámokat és teljesítendő km távolságot levezette. A vizsgabiztos köteles a vizsga megkezdése előtt a vezetési kartont ellenőrizni és az előző feltétel nem teljesülése esetén a vizsgát megtagadni. Ez például B kategória esetén 29 óra és 580 km. A tanulót tehát 580 km Vezetési kartonon göngyölt km távolság és minimum 29 óra levezetését követően lehet vizsgára jelenteni.

–        A képzéshez előírt dokumentumokat a képzőszerv köteles 5 évig székhelyén megőrizni és előre bejelentett ellenőrzés esetén székhelyétől eltérő képviseletén ügyfélfogadási időben bemutassa. Alapesetben tehát a székhelyen kell történnie az őrzésnek.

–        A jogszabály megjelenését követően a Bizonylati Album fogja előírnia, hogy a rendelet előírása szerint a havi óra és vizsgaösszesítő lapot a tárgyhót követő 10. napig a közlekedési hatóságnak kötelező milyen módon kell megküldeni.

–        Mentesül az elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól az a jelölt, aki:

 1. „A2” alkategóriás vizsgához kettő évnél nem régebben szerzett „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és a sikeres elméleti vizsgát két éven belül tette le.
 2. „A” kategóriás vizsgához – kettő évnél nem régebben szerzett –„A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;
 3. „C” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „C1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

–        A gyakorlati vezetés oktatás alkalmával soron kívüli és szakfelügyeleti ellenőrzés történhet a forgalomban történő megállítással is.

–        A kötelező írásbeli tájékoztatónak tartalmaznia kell a következőket:

 1. a képzőszerv eddigi megnevezés, cím, telefonszám adatain túl elektronikus levelezési elérhetőségét (e-mail cím) és honlapjának címét (URL) is.
 2. az iskolavezető nevét, telefonszámát és e-mailcímét.
 3. a tandíj összegét (elméleti, gyakorlati bontásban), tandíj befizetésének módját, azért nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak tételes felsorolását, továbbá a megszerezni kívánt kategória vagy szakképesítéshez szükséges egyéb díjakat (vizsgadíjak, elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga díját, egyéb költségeket),
 4. az engedélyező hatóság megnevezését, címét és telefonszámát, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezését és elérhetőségeit,
 5. az írásbeli tájékoztatót az iskola honlapján is közzé kell tenni, folyamatosan aktualizálni kell és nem lehet eltérés a honlapon, az irodában kifüggesztett és a tanuló részére átadott között.

–        Ügyfélfogadással kapcsolatos változás, hogy a heti ügyfélfogadási idő nem lehet kevesebb 8 óránál, amit napi szinten munkanapokon reggel 8 és este 20 óra között kell meghatározni.

–        Módosul a kötelező óraszámok táblázat, kiegészül a kötelező menettávolsággal valamennyi képzésnél. Szakoktatói felelősség, hogy a képzés során megtörténjen a kötelező óraszámok alatt az előírt menetteljesítmény elvégeztetése.

–        A motoros oktatásnál a kötelező tanulói felszereltség pontosítása történt meg, a protektoros nadrág, illetve dzseki elfogadható felcsatolható protektorral is.

–        Az oktatójárművekkel kapcsolatos változások:

 1. A1 alkategória: olyan kétkerekű motorkerékpár, amely hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg
 2. A kategória: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 40 kW motorteljesítménnyel”
 3. A 2 alkategória: „A2” alkategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 395 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 25 kW motorteljesítménnyel.”
 4. B1 alkategória: „L7e” kategóriába tartozó legalább két ülőhellyel rendelkező négykerekű motorkerékpár, amely legalább 60 km/óra sebesség elérésére képes.”
 5. A B1 alkategóriába tartozó oktatójárművet is minősítő vizsgálaton kell bemutatni a közlekedési hatóságnál.
 6. A minősítő vizsgálat során egy járműnél sem kötelező elem a „T” betű és az „Autósiskola” felirat azonos méretű felirata, tehát a két jelzés kötelező, de nem azonos méretű betűkkel.

–        A jelentkezési lapon a tanuló által tett ilyen irányú nyilatkozatot a képviselet igazolására a közlekedési hatóságnak el kell fogadnia.

–        A „Vezetési karton” közlekedési hatóság általi hitelesítésének feltétele, hogy a vizsgázó a gyakorlati oktatáson való részvétel előfeltételeinek eleget tett.

–        A GKI képzés során használt szimulátorokat az NKH akkreditálja, amelyik nem rendelkezik ilyennel, sem oktatásra sem vizsgára nem lesz alkalmas.

A fenti jogszabályi változások a megjelenést követő 8 naptól, 2013 augusztus 15.-étől léptek hatályba.

A jogszabály változásról a Nemzeti Közlekedési Hatóság hivatalos sajtóközleménye az alábbi felületen elérhető:

Sajtóközlemény – 2013. augusztus 14.

Reméljük rövid összefoglalónk segíti a munkátokat!

2013.08.27.