KATA változások: Levél Witzmann Mihály országgyűlési képviselő részére

The financial report. A workplace of the financier

Tisztelt Képviselő Úr!

A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesületének (SZAKOE – szakoe.hu) elnökeként, a mintegy négyezer főt számláló gépjármű szakoktató szakma nevében fordulok Önhöz.

A parlament 2022. július 12-én elfogadta a kisadózó vállalkozók tételes adójáról (KATA) szóló új törvényt, amely 2022. július 18-án meg is jelent a Magyar Közlönyben (2022. évi XIII. törvény). Az új szabályok gyakorlatilag szeptember 1-től jelentős változásokat hoznak az eddigiekben ezt az adózási formát alkalmazó egyéni vállalkozók életében.

A szakoktatók körében végzett aktuális felmérésünk szerint a szakmában dolgozók 77%-a dolgozik jelenleg katás egyéni vállalkozóként. A válaszadók (mintegy 1.500 fő) 90%-a szerint okozhatnak a bejelentett változások nagyobb mértékű, nehezen kezelhető, illetve egészen komoly problémákat a járművezető-képzésben. A válaszadók mintegy kétharmada az adóterhek drasztikus emelkedését, illetve főként azt látja problémásnak, hogy az adószabályok szempontjából a járművezető-oktatás nem esik azonos elbírálás alá az abszolút hasonló költségszerkezettel működő taxis személyszállítással.

A jelen körülmények között a szakoktatók mintegy 20%-a fontolgatja, hogy abbahagyja a járművezető-képzést. 68%-uk nyilatkozott viszont úgy, hogy teljesen elfogadható lenne számára az átalányadózásra való áttérés, ha a taxis személyszállításhoz, az egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállításhoz és a közúti áruszállításhoz hasonlóan az érvényesíthető költséghányad esetükben is 80% lehetne az általánosan alkalmazott 40% helyett.

Tudomásunk van arról, hogy a fenti kérdésben Ön már korábban is tett lépéseket szakmánk érdekében – ezt ezúton is hálásan köszönjük – és kifejezetten javasolta a fenti megoldás, vagyis a kedvezőbb költséghányad alkalmazását a gépjármű-szakoktatók esetében, de akkor a Pénzügyminisztérium ezt a változtatást – legalábbis rövidtávon – nem látta lehetségesnek.

Engedje meg, hogy tájékoztassam, egyesületünk és a szakoktatói szakma nevében 2022. július 20-án a járművezető-képzés és vizsgáztatás ügyeiért felelős Technológiai és Ipari Minisztériumhoz (TIM) fordultam. Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár úrnak megküldött levelemet az Ön számára mellékelem. A TIM-től időközben azt a tájékoztatást kaptam, hogy igényünket megalapozottnak tartják és lépéseket tesznek annak érdekében, hogy kérésünk megvalósításához a teljes kormányzati támogatás megszerezhető legyen, a szükséges törvénymódosítási javaslat megszülethessen és azt az Országgyűlés elfogadja.

Bízunk abban, hogy törekvéseinket Ön is továbbra is támogatja, ezért javasoljuk és kérjük, hogy a TIM-mel koordinálva, együttesen mozdítsák elő ügyünket, hogy kiegészítésre kerüljön a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 53. § (2) g) pontja, mégpedig úgy, hogy az ott felsorolt tevékenységek közé kerüljön be a járművezető-oktatás (TESZOR 85.53) is.

Tisztelt Képviselő Úr! Eddigi és jövőbeli segítségét az ország valamennyi szakoktatója nevében köszönjük! Meggyőződésünk ugyanakkor az is, hogy a mi szempontjainkon túlmutatva a fentiekben szorgalmazott változtatás az évente több, mint százezer jogosítványszerző állampolgár érdekeit is nagyban szolgálja, hiszen nem mindegy, hogy az egyébként is erős inflációs nyomás közepette mennyi többletköltséget kellene beépítenünk a gyakorlati képzés díjaiba.

Érd, 2022. augusztus 8.


Tisztelettel

Huszti László
SZAKOE elnök