Autósiskolai etikai kódex (érvényes: 2016.12.15-től)

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ AUTÓSISKOLÁK

ETIKAI KÓDEXE

Ezen Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) olyan etikai, magatartási alapszabályokat tartalmaz, amelyek igazodnak az autósiskolák (a továbbiakban: Képzőszerv) képzési tevékenységének szakmai alapkövetelményeihez, és annak kötelező jogi előírásaival együtt, egymást erősítve érvényesülhetnek. A Kódex célja, hogy erkölcsi iránymutatásul szolgáljon a tisztességes piaci verseny és üzleti magatartás tekintetében, morális alapot biztosítson a felmerülő szakmai döntésekhez, továbbá zsinórmértékül szolgáljon a kifogásolható, a szakmai tevékenység elvárt színvonalához nem méltó magatartások felismeréséhez.

 1. Az együttműködésről és kommunikációról

A Képzőszerv stabil keretet és szakmai hátteret nyújt szakoktatóinak (továbbiakban: Oktató) egymás közti, illetve a tanulók és Oktatók közötti hatékony együttműködéshez. A Képzőszerv az esetleg felmerülő problémák megoldását elősegítő légkör kialakítására törekszik. A Képzőszerv a képzésben résztvevők és a képzésben közreműködők  együttműködését a bizalmi elvre építi annak érdekében, hogy a képzés az egyéni tudás és felkészültség alapján, a szakmaiság követelményeinek maximális betartása mellett, teljes körűen valósuljon meg.

 1. A munka minőségéről
  1. A Képzőszerv a tevékenységét szabályozó előírásoknak, valamint a szakma írott és íratlan szabályainak megfelelően működik, magas szakmai színvonalon, jogszerűen és szakszerűen látja el tevékenységét.
  2. A Képzőszerv az Oktatói bevonásával nyújtott képzési szolgáltatása során alapvető feladatának tekinti, hogy a tanulói – képzésük sikeres befejezését követően is – biztonságosan, felelősségteljesen tudjanak részt venni a közúti közlekedésben.
  3. A Képzőszerv folyamatosan bővíti munkatársainak szakmai ismereteit, fejleszti képességeit. Az elkövetett hibák elemzésével mindent megtesz azért, hogy azok ne ismétlődjenek meg.
 2. A tisztességről
  1. A Képzőszerv – a tanulói és társadalmi elvárásoknak megfelelően – olyan szakmai, szervezeti és erkölcsi hátteret biztosítfőállású vagy szerződéses jogviszonyban lévő munkatársai számára, amely biztosítja a tisztességes megélhetés lehetőségét, valamint a nyugodt és jogszerű munkavégzés körülményeit.
  2. A Képzőszerv működése során megszerzett és felhalmozott információkat jogtalan előny szerzésére, hátrány okozására nem használja, annak még a látszatát is elkerüli.
  3. A Képzőszerv nem kísérel meg piaci előnyt szerezni valótlan és nyilvánvalóan irreális,a tanulók megtévesztését vagy megkárosítását célzóképzési árak közzétételével. Ennek még a látszatát is elkerüli.
  4. A Képzőszerv csakis a jogszabályi előírásoknak megfelelő Oktatót és a –SZAKOE által közzétett– Szakoktatói Etikai Kódexet elfogadó Oktatókat foglalkoztat, a foglalkoztatásukat írásbeli szerződés alapján törvényesen, ellenőrzötten és etikusan végzi.
  5. A Képzőszerv elutasítja a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fellép.
  6. A Képzőszerv képzési tevékenysége során tiszteletben tartja a szerzői jogra vonatkozó törvényi szabályozást és kizárólag jogtiszta, a jogszabályi követelményeknek és a szakmai elvárásoknak egyaránt megfelelő tananyagokat, tansegédleteket alkalmaz (ideértve a tanulók számára juttatott, előírt vagy ajánlott tananyagokat is).
 3. A társadalmi felelősségvállalásról
  1. A Képzőszerv munkája során folyamatosan felelősséget vállal a közlekedésbiztonságért, környezetért, kultúráért, valamint mindenért, amit értékteremtő munkájával akár a legkisebb mértékben is befolyásolni tud.
  2. A Képzőszerv munkája során törekszik az innovációra, ami lehetőséget biztosít mind szellemi, mind technikai szempontból a szakmai-üzleti változások rugalmas követésére.
 4. A nyilvánosságról 

  A Képzőszerv jelen Etikai Kódex elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:

  1. a SZAKOE és a vele együttműködő szervezetek a honlapjaikon és kiadványaikban szerepeltessék az Etikai Kódexet elfogadó és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tartó Képzőszervek között,
  2. amennyiben a SZAKOE Etikai Bizottságának döntése alapján a Képzőszerv nem az Etikai Kódexnek megfelelően végzi munkáját, úgy a Képzőszerv törlésre kerüljön az Etikai Kódexet elfogadó Képzőszervek –SZAKOE által közzétett– listájáról.