Közlemény – Récsei Autósiskola | Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete

Közlemény – Récsei Autósiskola

20150914paragrafus-jel1

A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete a Récsei Autósiskola (7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 2. 1. em. 6) kérésére a következő szövegű közleményt teszi közzé hírportálján: „A Récsei Autósiskola elismeri, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt-vel szemben jogellenesen járt el azzal, hogy a tanulói részére engedély

nélkül, ellenérték megfizetése ellenében hozzáférhetővé tette es terjesztette az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői művének es adatbázisának, a „közúti közlekedésben részt vevő személyek elméleti Vizsgakérdésbankjának” –  továbbiakban: Kérdésbank – jelentős részét oly módon, hogy a tanulok részére egy tesztkérdés adatbázis es tesztalkalmazás formájában (továbbiakban: KÉRDÉSSOR) rendelkezésükre bocsátotta azt. A Récsei Autósiskola nyilatkozatot tesz közzé, hogy a Kérdésbankot törölte minden elektronikus eszközéről, minden másolatot megsemmisített. A Récsei Autósiskola vállalja, hogy az E-Educatio Információtechnológia Zrt-vel szemben a jövőben nem követ el jogsértést és visszatéríti az E-Educatio Információtechnológia Zrt-vel szemben azt a licence díjat, amitől az E-Educatio Információtechnológia Zrt. a jogsértésre tekintettel elesett, továbbá megtéríti az eljárással kapcsolatos perköltséget. A licence díj összege bíróság által jóváhagyott egyezségben került meghatározásra. A Récsei Autósiskola tanulói részére a jövőben az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői jogainak tiszteletben tartásával, elektronikus úton, az E-Educatio Információtechnológia Zrt. által szolgáltatott e-learning tananyagok és online vizsgafelkészítők formájában, tanulónként azonosíthatóan biztosítja a hozzáférést a Kérdésbankhoz. A Récsei Autósiskola bármely tanulója kérheti a Récsei Autósiskolátol, hogy igazolja, a Kérdésbankhoz való hozzáférése nem sérti az E-Educatio Információtechnológia Zrt. szerzői jogait. A Récsei Autósiskola kéri azokat, akik a Récsei Autósiskola által megadott internetes elérési címről a KÉRDÉSSOR adatbázist es alkalmazást letöltötték, illetve bármely más úton azt megkaptak, ezeket semmisítsék meg, mert maguk is szerzői jogot sértenek!”